top of page

Metaverse ve Din Sempozyumu 3 Kasım'da başlıyor

Türkiye'de ilk defa, Metaverse ve Din ilişkisi uluslararası akademik bir çalışmada ele alınıyor.

Türkiye’de metaverse ve din ilişkisini ele alan ilk sempozyum 3 Kasım 2022 tarihinde başlıyor. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek sempozyum, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İslamî İlimler Fakültesi ev sahipliğinde yapılıyor. Dijital ortamların sunduğu imkan, sınır ve sorunların Metaverse örneği üzerinden dini değerler bağlamında tartışılacağı sempozyum özellikle ilahiyatçı araştırmacıların bu alandaki gelişmelere dikkatini çekmeyi hedefliyor. Metaverse hakkında saha araştırması sonuçları da yer alacak. 3-4 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek sempozyum yedi oturumdan oluşuyor. Sempozyumun ilk günündeki açılış oturumunda metaverse ve din ilişkisinin mahiyeti, Türkiye’deki yansımaları ve felsefi arka planı temellendirilecek. Ardından ilk iki oturumda felsefe, kelam, sosyoloji ve psikoloji disiplinleriyle ilişkili tebliğler sunulacak. Üç ve dördüncü oturumlarda konunun hukuki ve ekonomik yönleri değerlendirilecek. Sempozyumun ikinci gününde gerçekleştirilecek beşinci oturumda ise metaverse, din eğitimi disiplini bağlamında analiz edilecek ve İlahiyat akademisyenlerinin konuya bakışlarını tasvir eden bir saha araştırmasının sonuçları paylaşılacak. Değerlendirme oturumunda ise yapılan sunumlar sempozyumun bilimsel hedefleri çerçevesinde tekrardan ele alınacak, metaverse ve din bağlamında gelecek perspektiflerine yer verilecek. ASBÜ Rektörlük Binası Güvercinlik salonunda yüz yüze dinlenebilecek sempozyum, ayrıca Üniversitenin Youtube hesabından da canlı olarak yayınlanacak.


24 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page